TR - Çözümler - Enerji Tasarrufu

ENERJİ TASARRUFU ÇÖZÜMLERİ

    KON-TEK olarak 20 yıldan beri faaliyet gösterdiğimiz endüstriyel otomasyon pazarında, son yıllarda daha da önem kazanan “enerji tasarrufu” konusunda, geniş birikim ve uygulama tecrübemiz ile hizmet vermekteyiz. “ Enerji Tasarrufu” konusunda, sistemden gerekli bilgilerin alınmasına bağlı olarak,  teorik hesap ile enerji tasarrufu öngörüsü yapılması ve sunumu, sonrasında süreci daha da somutlaştırma adına pilot uygulaması ve tasarruf miktarının ölçülmesi hizmet kapsamımızdadır.

Hız Kontrol Cihazları İle Enerji Tasarrufu 
  
Neden Enerji Tasarrufu?

  •   Giderek artan üretim maliyetleri,
  •   Rekabet ortamının getirdiği gereklilik,
  •   Endüstride enerji ihtiyacının her geçen gün artması,
  •   Ve tabi ki; çevreye duyarlılık ile kyoto protokolü.
     

 
Elektrik motorları toplam enerjinin % 65’ini tüketirler. Bir elektrik motorunu satın alırken harcanan her 1 avro, motorun yaşam ömrü boyunca harcadığı 100 avro enerjiye karşılık gelir.

Örneklemek gerekirse; bir kompresör motorunu ele alalım. 110 kW’lık bir kompresörün yaşam süresinin 15 sene olduğu, senede 4000 saat çalıştığını ele alalım. Buna göre; bu kompresörün yaşam ömrü göz önüne alındığında, ilk yatırım ve yaşam süresi boyunca yapılan bakım masraflarının %22’lik bir kısım olduğunu görüyoruz. Buna karşılık % 78’lik kısım kompresörün tükettiği enerjidir.

Enerji Tasarrufu göresel1Enerji Tasarrufu görsel2

Grafik 1
Peki hız kontrol cihazları ile enerji tasarrufundan neyi kastediyoruz? Hız kontrolü sayesinde % 20-70 arasında enerji tasarrufu elde edilebilir. En etkin enerji tasarrufu elde edebilecegimiz motor yükleri fan, pompa gibi yüklerdir. Grafik 2’de de kullanılan elektrik motorlarının büyük çoğunluğunun fan pompa ve kompresörler olduğunu görüyoruz. Demek oluyor ki, buralarda uygulayacağımız enerji verimlilik projeleri, kullandığımız enerjinin büyük kısmında tasarruf etmemizi sağlar.

Enerji Tasarrufu görsel3

Grafik 2
Motor hızı, hız kontrol cihazları tarafından kontrol edildiğinde, enerji tüketimi azalır. Sabit momentli yüklerde; Grafik 3’ten de görüleceği üzere motor hızının lineer olarak azaldığı oranda çekilen güçte lineer olarak azalır.

Enerji Tasarrufu görsel4

Grafik 3
Pompa, fan gibi yükler karesel momentli yüklerde ise; motor hızının azaldığı oranda torkun karesel çekilen gücün ise kübik olarak azaldığı görülmektedir. Kompresör, vinç, konveyör, extruder gibi uygulamalar ise sabit momentli yük sınıfına girerler.

Grafik 4’te değişken moment uygulamaları ile ilgili bilgileri görmekteyiz. Olaya birde pompa ve fanlar için proses değişkenleri anlamında bakacak olursak; akış, motor hızı ile orantılı olarak değişir. Basınç, motor hızının karesi ile orantılı olarak değişir. Çekilen güç ise; motor hızının kübü ile orantılı olarak değişir.

Enerji Tasarrufu görsel5

Grafik 4
Sonuç olarak; akış kontrolünün, klasik yöntemlerle yapılması yerine hız kontrol cihazı (frekans konvertörü) tarafından yapılması sonucunda daha fazla enerji tasarrufu elde edildiği görülmektedir. 

Enerji Tasarrufu görsel6

Hız Kontrol Cihazlarının Sağladıkları
1. Ani kalkışın sisteme verdiği mekanik zararlardan kurtulmak,
2. Pompalarda serbest duruşta koç darbesini engellemek,
3. Sistemin otomasyona geçmesini kolaylaştırmak,
4. Yol alma akımını azalttığından, seçilen şalt ekipmanlarının ve kabloların kesiti küçülmesi,
5. Kompanzasyon ihtiyacı azalması.
 
Kimlerin Enerji Tasarrufuna Daha Çok İhtiyacı Var?
Enerji tüketiminin yüksek olduğu tesisler: Bu tesislerde enerji tasarrufu yapılabilecek birçok fan, pompa ve kompresör uygulamaları vardır.
Yeni ve nispeten yeni tesisler: Yeni yatırımlarda, tahrik sisteminin verimliliği öncelikli olarak dikkate alınmalı ve projelendirme buna göre yapılmalıdır.
Enerji tasarrufunun önemi herkes tarafından bilinmektedir. Önemli olan uygulama süreçleridir ki; enerji tasarrufunun gerçekte nasıl yapıldığı konusunda gerekli destek de çözüm firmalarının işidir.

Peki Bizim Gibi Çözüm Firmaları Nasıl Bir Yol İzlemeli?
Öncelikle enerji tasarrufunun nasıl olacağını anlatmak, tecrübelerimize dayanarak tasarrufun etkin olarak yapılabileceği noktaları beraberce tespit etmek ilk adımımız.

Tespit edilen bu noktalarda ihtiyaç duyulan bilgiler alınarak yaklaşık ne kadar enerji tasarrufu elde edileceğini hesaplamak.

Tüm çalışmaların gerçekçi değerlere dayandırılarak raporlanması.

Örnek Proje

KORTEKS firmasında yapılan enerji tasarrufu projesi, anlatılan çalışma ve uygulamalara iyi bir örnektir.

Uygulamada, geleneksel kontrol yöntemleri ve start metotları AC hız kontrol cihazları ile değiştirildi (toplam 382 motor).

• Havalandırma birimlerinde, 
• Soğutma fanlarında, 
• Pompa istasyonlarında.

Proje sonlandığında toplam enerji tüketimi % 36 azaltıldı. 
Yıllık tasarruf 827.000 USD olarak gerçekleşti.

MARKALAR MARKALAR
merkonotomasyon
konarenerji
Müşteri Destek
Copyright © kontekotomasyon.com.tr. Tüm hakları saklıdır.
Designed by: OrBiT