TR - İK - Değerler / Vizyon / Misyon

Değerler / Vizyon / MisyonKURUMSAL DEĞERLERIMIZ

 • Dinamizm
 • Sorumluluk
 • Samimiyet
 • Güven
 • Dürüstlük
 • Tecrübe

VİZYONUMUZ

• Şirket hedeflerimize ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak,
• Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu destekleyen, yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturmak,
• Süreçlerle yönetim modeli ile çalışanlarımızın başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek, şirketin ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak.
• Efektif insan kaynakları planlaması ile rekabet gücümüzü arttırmak, geleceğin liderlerini yetiştirmek,
• Çalışanlarımızın memnuniyetini ve şirkete bağlılığını arttırmak
• Şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları almak.


MİSYONUMUZ

Endüstriyel Otomasyon alanında İK uygulamalarını yakından takip ederek sektördeki en profesyonel ve fark yaratan İK uygulamalarını geliştirip hayata geçirmek. 
İnsan Kaynakları Yönetimi sürecinde amacımız:
  • Doğru İşe Doğru İnsan
  • Performansa ve Yetkinliklere Bağlı Ücret
  • Başarıya Bağlı Değerlendirme
  • Yetkinliklere Dayalı Kariyer Planlama

İlkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzü sürekli geliştirmek ve rekabetçi üstünlüğümüzü kalıcı haline getirmektir.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKALAR MARKALAR
merkonotomasyon
konarenerji
Müşteri Destek
Copyright © kontekotomasyon.com.tr. Tüm hakları saklıdır.
Designed by: OrBiT